«خویشکاوی ایرانیان در دوران مدرن» حاوی مقالاتی از مقصود فراستخواه، محمدرضا جوادی یگانه، سعیده زاد قناد، آرمین امیر، تقی آزاد ارمکی، نصرالله پورمحمدی املشی و سیدحسین مجتهدی است.

به گزارش خبرآنلاین مقصود فراستخواه در تبیین مقاله خود با عنوان «تأمل در چند شاخص در مطالعات جهانی مربوط به صفات ملت‎ها» ضمن برشمردن نارسایی‎های ژانر خلقیات ایرانی بر لزوم طرح‎ریزی برنامه‎های پژوهشی مدوّن برای این حوزه تاکید می‌کند و با برشمردن نمونه‎هایی از مطالعات بین‎المللی این حوزه، تلاش می‌کند فاصلۀ این مطالعات را با مطالعات انجام‌شده در ایران نشان دهد.

محمدرضا جوادی یگانه و سعیده زادقناد در مقاله مشترک خود با عنوان «چند فرضیه درباره علل استقبال ایرانیان از کتاب حاجی بابای اصفهانی اثر جیمز موریه» به تبیین حوزۀ نفوذ و اثرگذاری متن، و نحوۀ مواجهۀ مخاطبان ایرانی با این اثر می‌پردازند و در نهایت شش فرضیه را به‌مثابة دلایل احتمالی پذیرش این اثر در جامعۀ ایران مطرح می‌کنند.

آرمین امیر با اطلاق صفتِ خلفِ صاحب اقتدارِ جمال‎زاده به محمود سریع القلم در مقاله خود تلاش می‎کند تأثیرپذیری سریع‎القلم از جمال‎زاده را هم در پروژۀ ذهنی‎شان و هم در ارجاعات او به جمال‎زاده نشان دهد. او در این نوشتار نشان می‌دهد پژوهش میدانی سریع‎القلم دربارۀ فرهنگ سیاسی ایرانیان از نظر اعتبار مخدوش، و نوعی خلقیات‎نویسی است نه پژوهش معتبر میدانی.

تقی آزاد ارمکی در مقاله خود با عنوان «بدخوانیِ ادبیات اجتماعی ایران»، جمال‎زاده را متفکر متعلق به بخشی از جهان مدرن ایرانی و نه همۀ آن، می‌داند و کتاب «خلقیات ما ایرانیان» را مثل «غربزدگی» جلال آل احمد، مصداق بدخوانی از ادبیات اجتماعی ایران می‌داند. به نظر آزاد ارمکی، این متون بدفهمی‎هایی درخصوص جهان ایرانی، جهان شرق و جهان اسلام تولید کرده‎ است.

نصرالله پورمحمدی املشی در مقاله خود «خویش‎کاوی ایرانیان از منظر تاریخ» را بررسی می‌کند و بخشی از مسائل تحقیقات در ایران را حاصل بی‌توجهی به تاریخ و متون ادبی ایران می‌داند. ایشان هنر جمال‎زاده را طرح موضوعات بریده بریدۀ دیگران در قالب یک کتاب و جمع‎آوری مطالب در بازۀ زمانی طولانی می‌داند و نقش شرایط تاریخی و جغرافیایی در شکل‎دهی به خصلت‎های ایرانیان را واکاوی می‌کند.

سیدحسین مجتهدی در مقاله «نگاهی انتقادی به برخی آثار درخصوص خویش‎کاوی ایرانیان از منظر روان‎پژوهی» با رویکردی انتقادی به بحث دربارۀ کاستی‎های نظری و روش‎شناختی متونِ دربارۀ خلق‌وخوی ایرانیان می‌پردازد و چند فرضیۀ روان‎پژوهانه دربارۀ اقبال به این آثار ارائه می‌کند.

همایش «خویش‎کاوی ایرانیان در دوران مدرن»، به‌منظور بررسی انتقادی خلقیات ایرانیان در مطالعات نویسندگانی چون جمال‌زاده، حسن نراقی، جیمز موریه و ... در فروردین ۱۳۹۵ برگزار شد.

«خویشکاوی ایرانیان در دوران مدرن» نوشته آرمین امیر با قیمت ۶ هزارتومان توسط انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات منتشر شده است.
طبقه بندی: جامعه شناسی سیاسی، مسائل اجتماعی، جامعه شناسی، مسائل ایران،
برچسب ها: جامعه شناسی، علوم اجتماعی، ایران،

تاریخ : شنبه 19 فروردین 1396 | 06:30 ب.ظ | نویسنده : شقایق حیدری | نظرات


طبقة متوسط  و تحولات سیاسی در ایران معاصر (1320-1380)،  محمدحسین بحرانی ، تهران،  آگاه، چاپ اول 1388، 354ص
سرآغاز
کتاب حاضر به منظور شناخت و تبیین نقش قشرهای میانی (سنتی و جدید) در تحولات اجتماعی و سیاسی ایران در فاصله سال‎های 1320 تا 1380 خورشیدی نگارش یافته است. برای دست‎یابی به این هدف نقش قشرهای میانی جامعة ایران در کنار سایر گروه‎های اجتماعی در قالب گفتمان‎های سیاسی آن‎ها بررسی شده است.
کتاب در یک مقدمه و پنج فصل تنظیم شده: مقدمه شامل ویژگی های تحقیق، پرسش ها، هدف ها و روش انجام آن است. در فصل یکم، نخست مبانی نظری تحقیق مطرح شده است. دیدگاه های کلاسیک و نو درباره مفهوم طبقه اجتماعی ارائه شده و سپس تعریفی برای طبقه اجتماعی پیشنهاد شده تا براساس آن ساخت طبقاتی جامعه در دوره زمانی تحقیق بررسی شود. سپس با مروری بر دیدگاه های مربوط به صورت بندی اجتماعی، دولت، جنبش های اجتماعی، گفتمان و گفتمان سیاسی و فضای اجتماعی و بهره گیری از آن، چارچوب نظری احقیق ارائه شده است. فصل دوم به بررسی ساختار و تحولات قشربندی اجتماعی کشور و ریخت شناسی قشرهای میانی در دوره مطالعه اختصاص دارد. در این فصل پس از مروری بر دیدگاه ها و روش های مربوط به قشربندی اجتماعی، نخست دوره زمانی مطالعه براساس تحولات و جنبش های اجتماعی‎ـ سیاسی تاثیرگذار به پنج دوره تقسیم شده و سپس ساخت قشربندی جامعه در این پنج دوره با دو روش تاریخی و آماری بررسی شده است، و در پایان قشرهای میانی جامعه برحسب سنتی‎ـ جدید، بالا‎ـ متوسط و دولتی‎ـ غیردولتی گونه شناسی شده است. در فصل های سوم و چهارم گفتمان های سیاسی حاکم و مخالف و ویژگی های آن ها در دوره زمانی مطالعه معرفی گردیده، بازنمود این گفتمان ها در جریان ها، احزاب و جنبش های اجتماعی مورد بحث قرارگرفته و رابطة میان گفتمان سیاسی و قشربندی اجتماعی بررسی شده است.
سرانجام تحقیق شامل خلاصه ای از یافته ها و بحث و نتیجه گیری آن هاست.

فهرست
سرآغاز
مقدمه
فصل یکم: رویکردی نظری
1.    مبانی نظری
2.    پیشنهاد یک چارچوب نظری تلفیقی
3.    فرضیه‎ها
فصل دوم: ساختار و تحولات قشربندی اجتماعی
1.    قشربندی اجتماعی: دیدگاه‎ها و روش‎ها
2.    قشربندی و تحولات آن: بررسی تاریخی
3.    قشربندی و تحولات آن براساس وضع شغلی در گروه‎های عمدة شغلی
4.    ساختار و تحولات قشرهای میانی
فصل سوم: گفتمان‎ها و تحولات سیاسی (پیش از انقلاب اسلامی)
1.    گفتمان‎های سیاسی
2.    بازنمایی گفتمان‎های سیاسی در جریان‎ها و جنبش‎های اجتماعی اجتماعی‎ـ سیاسی
فصل چهارم: گفتمان‎ها و تحولات سیاسی (پس از انقلاب اسلامی)
1.    انقلاب 1357: تغییر گفتمان سیاسی مسلط
2.    بازنمایی گفتمان‎های سیاسی در جریان‎ها و جنبش‎های اجتماعی‎ـ سیاسی
فصل پنجم: سرآغاز پژوهش
1.    بحث و نتیجه‎گیری
2.    پایان سخن
کتابنامهطبقه بندی: جامعه شناسی، معرفی کتاب،
برچسب ها: ایران، طبقه متوسط، جامعه شناسی،

تاریخ : شنبه 21 آذر 1394 | 11:34 ق.ظ | نویسنده : شقایق حیدری | نظرات
بازخوانی زندگی و نظریات امانوئل والرشتاین به بهانه حضور وی در ایران

ترجمه و تنظیم: سیمین حاجی پور


      امانوئل موریس والرشتاین در 28 سپتامبر 1930 به دنیا آمد. برای نخستین بار در نوجوانی هنگامی که در نیویورک بود به مسایل جهان به ویژه نهضت استقلال هند علاقه‌مند شد. مدارک دانشگاهی خود را به ترتیب از دانشگاه کلمبیا دریافت کرد: لیسانس در سال 1951، فوق‌لیسانس در سال 1954 و دکترا در سال 1959. اما والرشتاین به این وضعیت تحصیلی قانع نبود. او مطالعات خود را در سایر دانشگاه‌ها از جمله آکسفورد، دانشگاه آزاد بروکسل، دانشگاه دنیس دیدرو پاریس و دانشگاه ملی مکزیک ادامه داد. بین سال‌های 1951 تا 1953 در ارتش آمریکا خدمت کرد. یازده سال بعد، در 25 می 1964 با بئاتریس فریدمن ازدواج کرد و حاصل این ازدواج یک دختر بود.

      شخصیت آکادمیک و حرفه‌ای والرشتاین در دانشگاه کلمبیا شکل گرفت. در آنجا بود که او به عنوان دستیار استاد جامعه‌شناسی بین سال‌های 1958 تا 1971 شروع به کار کرد. در همین ایام، او یکی از پشتیبانان برجسته و فعال اعتراضات دانشجویان کلمبیا در سال 1968 بود. در سال 1971 برای تدریس به مدت پنج سال به دانشگاه مک گیل رفت. در سال 1973 ریاست انجمن مطالعات آفریقا را برعهده گرفت و از سال 1976 به عنوان استاد برجسته جامعه‌شناسی دانشگاه بینگ‌هامتون مشغول به کار شد و تا بازنشستگی در سال 1999 در همین دانشگاه به خدمت ادامه داد. او همچنین ریاست مرکز مطالعات اقتصادی، سیستم‌های تاریخی و تمدن فرناند برودل در دانشگاه بینگ‌هامتون را تا سال 2005 عهده‌دار بود.

    والرشتاین استاد مدعو دانشگاه چین در هنگ کنگ، کلمبیا انگلیس و آمستردام است و تاکنون جوایز بسیاری دریافت کرده است. او ریاست مطالعات مشترک در مدرسه آموزش عالی علوم جامعه‌شناسی در پاریس را برعهده داشت و در سال‌های 1994 تا 1998 نیز رییس انجمن بین‌المللی جامعه‌شناسی بود. در دهه 1950 ریاست کمیسیون گالبنکیان را برعهده داشت و هدف این کمیسیون هدایت تحقیقات علمی جامعه‌شناسی برای 50 سال آینده بود. در سال 2003 او جایزه محقق برجسته را از انجمن جامعه‌شناسی آمریکا دریافت کرد. در سال 2004 مدال طلای کوندراتیف را از مؤسسه بین‌المللی کوندراتیف و آکادمی علوم طبیعی روسیه دریافت کرد.


ادامه مطلب

طبقه بندی: متفکران، جامعه شناسی،
برچسب ها: امانوئل والرشتاین، امریکا، جامعه شناسی،

تاریخ : یکشنبه 11 اسفند 1392 | 08:48 ق.ظ | نویسنده : شقایق حیدری | نظرات

سومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با موضوع «واکاوی مفاهیم و نظریه‌های رایج توسعه و تجربیات ایران و جهان ؛ به سوی نظریه اسلامی ایرانی پیشرفت» روزهای 31 اردیبهشت و 1 خرداد ماه 1393 برگزار خواهد شد.

هدف این کنفرانس بهره‌گیری از دستاوردهای علمی بشر و ارزیابی نظریه‌ها و تجارب جهانی توسعه و بررسی تجربیات عینی سایر کشورها در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی برای تدوین نظریه اسلامی ایرانی پیشرفت است؛ لذا محورهای ذیل در دستیابی به هدف کنفرانس نقش اصلی را دارند:

1- تحلیل و آسیب‌شناسی نظریه‌های رایج و مدل‌های کلان توسعه غربی

            ـ بررسی و آسیب‌شناسی نظریه‌های توسعه اجتماعی

            ـ بررسی و آسیب‌شناسی نظریه‌های توسعه اقتصادی

            ـ بررسی و آسیب‌شناسی نظریه‌های توسعه فرهنگی

            ـ بررسی و آسیب‌شناسی نظریه‌های توسعه سیاسی

            ـ بررسی و آسیب‌شناسی نظریه‌های توسعه علمی

2- ارزیابی تطبیقی تجارب توسعه در کشورها و استنتاج عوامل و مبانی مشترک انها

            ـ بررسی تطبیقی تجربه توسعه اجتماعی در کشورهای مختلف

            ـ بررسی تطبیقی تجربه توسعه اقتصادی در کشورهای مختلف

            ـ بررسی تطبیقی تجربه توسعه فرهنگی در کشورهای مختلف

            ـ بررسی تطبیقی تجربه توسعه سیاسی در کشورهای مختلف

            ـ بررسی تطبیقی تجربه توسعه علمی در کشورهای مختلف

3- چالش‌های بنیادین موجود در کشورهای صنعتی

            ـ چالش‌های توسعه اجتماعی در کشورهای صنعتی

            ـ چالش‌های توسعه اقتصادی در کشورهای صنعتی

            ـ چالش‌های توسعه فرهنگی در کشورهای صنعتی

            ـ چالش‌های توسعه سیاسی در کشورهای صنعتی

            ـ چالش‌های توسعه علمی در کشورهای صنعتی

4- میزان سازگاری نظریه­ها و مدل‌های رایج توسعه با مبانی و اسناد اسلامی و ویژگی­های جامعه ایران

            ـ بررسی وضعیت سازگاری نظریه‌های توسعه اجتماعی با مبانی اسلامی و جامعه ایران

            ـ بررسی وضعیت سازگاری نظریه‌های توسعه اقتصادی با مبانی اسلامی و جامعه ایران

            ـ بررسی وضعیت سازگاری نظریه‌های توسعه فرهنگی با مبانی اسلامی و جامعه ایران

            ـ بررسی وضعیت سازگاری نظریه‌های توسعه سیاسی با مبانی اسلامی و جامعه ایران

            ـ بررسی وضعیت سازگاری نظریه‌های توسعه علمی با مبانی اسلامی و جامعه ایران

5- تحلیل دستاوردها و تبعات توسعه در کشورهای اسلامی و انطباق آن با شرایط ایران

            ـ  تحلیل آثار اجتماعی توسعه در کشورهای اسلامی و انطباق آن با شرایط ایران

            ـ  تحلیل آثار اقتصادی توسعه در کشورهای اسلامی و انطباق آن با شرایط ایران

            ـ  تحلیل آثار فرهنگی توسعه در کشورهای اسلامی و انطباق آن با شرایط ایران

            ـ  تحلیل آثار سیاسی توسعه در کشورهای اسلامی و انطباق آن با شرایط ایران

            ـ  تحلیل آثار علمی توسعه در کشورهای اسلامی و انطباق آن با شرایط ایران

-6 تبیین نظریه‌های اندیشمندان ایرانی برای پیشرفت کشور

            ـ تحلیل و تبیین صاحبنظران ایرانی از وضعیت توسعه اجتماعی در کشور

            ـ تحلیل و تبیین صاحبنظران ایرانی از وضعیت توسعه اقتصادی در کشور

            ـ تحلیل و تبیین صاحبنظران ایرانی از وضعیت توسعه فرهنگی در کشور

            ـ تحلیل و تبیین صاحبنظران ایرانی از وضعیت توسعه سیاسی در کشور

            ـ تحلیل و تبیین صاحبنظران ایرانی از وضعیت توسعه علمی در کشور

7-واکاوی ایده­ها و عناصر پایه برای شکل­گیری نظریه­ی اسلامی ایرانی پیشرفت

            ـ بررسی عناصر و زمینه‌های پیشرفت اجتماعی در کشور با رویکرد اسلامی ایرانی

            ـ بررسی عناصر و زمینه‌های پیشرفت اقتصادی در کشور با رویکرد اسلامی ایرانی

            ـ بررسی عناصر و زمینه‌های پیشرفت فرهنگی در کشور با رویکرد اسلامی ایرانی

            ـ بررسی عناصر و زمینه‌های پیشرفت سیاسی در کشور با رویکرد اسلامی ایرانی

            ـ بررسی عناصر و زمینه‌های پیشرفت علمی در کشور با رویکرد اسلامی ایرانی

مهلت ارسال چکیده مقاله: تا تاریخ 20 دی ماه 1392

ارسال اصل مقاله: تا تاریخ 15 اسفند ماه 1392

برای مطالعه راهنمای نگارش مقالات کنفرانس و کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.
طبقه بندی: جامعه شناسی،
برچسب ها: همایش، جامعه شناسی،

تاریخ : چهارشنبه 18 دی 1392 | 06:12 ب.ظ | نویسنده : شقایق حیدری | نظرات

گروه فرهنگ و جامعه انجمن جامعه‏ شناسی ایران با همکاری اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران برگزار می‏کند:

نقد و بررسی کتاب"پشت دریاها شهری است"


با حضور: دکتر نعمت الله فاضلی (نویسنده کتاب)، دکتر ناصر فکوهی، دکتر جبار رحمانی

زمان: دو شنبه 13 آبان 92،  ساعت 12:30 الی 14:30

مکان: بزرگراه جلال آل احمد، زیر پل گیشا ، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ، نیم طبقه دوم، تالار شریعتی


طبقه بندی: جامعه شناسی سیاسی،
برچسب ها: نقد کتاب، جامعه شناسی،

تاریخ : جمعه 10 آبان 1392 | 11:22 ق.ظ | نویسنده : شقایق حیدری | نظرات
.: Weblog Themes By VatanSkin :.

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic