الزامات بازنگری درس «سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران»؛ مقطع کارشناسی رشته علوم سیاسی

چکیده: تحولات سریع در دنیای معاصر و نیازهای به شدت فزاینده محافل علمی و اجرایی برای درک بهتر و واقع گرایانه تر پدیده ها، فرایندها و رخدادهای جهان، نظام آموزش دانشگاهی بسیاری از کشورها را متناسب با این تحولات دستخوش تغییر کرده است. با توجه به چنین پیش فرضی، نظام آموزشی کشور نیازمند پویایی، تحول و پاسخگویی در مقابل نیازهای اجتماعی و جهانِ به شدت متغیر کنونی است.
بسیاری از سرفصل های دروس رشته علوم سیاسی که در فضای سال های نخستین انقلاب اسلامی طراحی شده است، پس از سی سال نیاز به بازنگری دارند تا همخوانی بیشتری با نیازها و واقعیت های معاصر داشته باشند. با توجه به چنین الزامی، در این پژوهش به بازنگری سرفصل یکی از دروس رشته علوم سیاسی در دوره کارشناسی یعنی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران پرداخته می شود.
مهم ترین یافته این پژوهش آن است که زمان آن فرا رسیده تا سرفصل های درس سیاست خارجی با عطف به تحولات داخلی، منطقه ای و بین المللی و متناسب با نیازهای جامعه دانشگاهی اصلاح شود. همچنین این مقاله نقاط ضعف سرفصل های این درس را مشخص و پیشنهادهایی برای بهبود، کارآمدتر بودن و هماهنگ تر بودن این سرفصل ها با نیازهای جامعه دانشگاهی ارائه می دهد.

پیوست(ها):
 20120419194416-8052-38.pdf (نوع: PDF  حجم: 1023KB)
منابع:
پژوهشنامه علوم سیاسی دوره پنجم خرداد 1389 شماره 2 (پیاپی 18)


 نقش ابزارهای تازه ارتباطی در پیشبرد جنبش های شمال آفریقا

دكتر مجتبی مقصودی،شقایق حیدری   ص 44

ماهنامه اطلاعات سیاسی - اقتصادی

ماهنامه اقتصادی، سیاسی دارای رتبه علمی - ترویجی (علوم انسانی)

سال بیست و ششم، شماره 4 (پیاپی 290)، زمستان 1391

http://www.ettelaat.com/ethomeedition/Siasi/290/44.pdf

بخش ضمیمه: معرفی و نقد کتاب: «بنیادهای هویت ملی ایرانی؛ چهارچوب نظری هویت ملی شهروند محور»

(10 صفحه - از 179 تا 188)

فصلنامه ره نامه سیاستگذاری، سال دوم، شماره دوم( 4مسلسل)، تابستان 1390: 73 - 41

مجتبی مقصودی و شقایق حیدری


چکیده:
   از  اواخر سال 2010  در خاورمیانه و شمال آفریقا و در جهان عرب جریان هایی آغاز شده، که برخی از آنها به وقوع انقلاب در کشورهایی مانند تونس، مصر و لیبی انجامید و در برخی کشورها مانند یمن و بحرین، در حال وقوع و شکل گیری است. این موضوع توجه بسیاری از صاحب نظران و تحلیل گران در داخل و خارج منطقه را به خود معطوف داشته است؛ این تحولات دومینووار که از آن تحت عنوان «بهار عرب» یاد می شود، برای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، و بر روی تمامی کشورهای منطقه از جمله ایران، می تواند پیامدهای بلندمدتی داشته باشد. این تأثیرات شاید در کوتاه مدت چندان ملموس و محسوس نباشد، ولی در درازمدت تأثیرات گسترده ای بر کل منطقه خواهد گذاشت که این مسئله، خود گواه اهمیت این جنبش ها و تحولات است. براین اساس مقاله حاضر، با روش توصیفی- تحلیلی، به بررسی وجوه مختلف تشابه و تفاوت این جنبش ها در خاورمیانه، نحوه برخورد کشورهای مربوطه با آنها، نقش قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای در برخورد با این جنبش ها و آینده شناسی این جنبش ها می پردازد. دموکراسی خواهی، مشکلات اقتصادی، نبود عدالت اجتماعی، حکمرانی بد، خفقان سیاسی، شکاف طبقاتی و نقش جوانان، زنان و رسانه های نوین از جمله عواملی هستند که در شکل گیری بهار مؤثر بوده اند. البته باید توجه داشت که میزان تأثیر هر کدام از این عوامل، نحوه برخورد حکومت ها با این جریانات و شکل مقاومت و اعتراض، در کشورهای مورد بررسی یکسان نبوده است، که پژوهش حاضر به این موضوع و سایر موارد تشابه و تفاوت این تحولات نیز می پردازد.

چشم انداز ورود نفت به سازمان تجارت جهانی و تاثیر آن بر اقتصاد كشورهای نفتی خاورمیانه

نویسند‌گان:
خلاصه مقاله:

سازمان تجارت جهانی از مهمترین سازمانهای بین المللی است كه تاثیرتعیین كننده ای بر عملكرد اقتصاد جهانی دارد. عضویت در این سازمان، مجموعه ای از حقوق، مسئولیتها، امتیازات و تكالیف را برای اعضا ایجاد می كند كه هرعضو می بایست آن را به عنوان مجموعه ای یكپارچه از فرصتها، تعهدات و محدودیتهای سرمایه گذاری های صنعتی و مالی و نیز سیاستگذاری های اقتصادی بپذیرد. اهمیت روزافزون و تاثیری كه سازمان تجارت جهانی برامور بین المللی برجا می گذارد باعث شده كه كشورهای صادركننده نفت به ضرورت ورود نفت در معادلات و تعاملات سازمان تجارت جهانی وقوف یابند. هرچند نفت در هیچ كدام از دور مذاكرات گات و سازمان تجارت جهانی مستقیما موضوع بحث نبوده است ولی موضوعات بسیاری كه ارتباط تنگاتنگی با نفت و فراورده های نفتی و منافع كشورهای صادركننده نفت دارند، درمذاكرات این سازمان مطرح شده و مورد مذاكره قرار گرفته اند. با توجه به اینكه امروزه تعدادی از اعضای اوپك عضو سازمان تجارت جهانی بوده و برخی فرایند الحاق را پشت سر می گذارند و نیز اوپك خواهان حضور در اجلاس های رسمی این سازمان به عنوان ناظر شده است و نظر به اینكه نفت برای اقتصاد كشورهای نفتی خاورمیانه اهمیت حیاتی دارد این مقاله با استفاده از روش تحلیلی - توصیفی ، تاثیر ورود نفت به سازمان تجارت جهانی و فرصت ها و تهدیدهای ناشی از آن را براقتصاد كشورهای نفتی خاورمیانه بررسی می كند. كشورهای صادركننده نفت وقوف دارند؛ كه تداوم سیاست های قبلی در بخش نفت، همچون گذشته میسر نبوده و باید سیاست های نفتی با مقتضیات نظام نوین تجارت بین المللی هماهنگ شود. بدین لحاظ، مدیریت و آشتی میان فشارهای بین المللی برای آزاد سازی بخش نفت به روی رقبای خارجی و تحقق اهداف توسعه از جمله الزامات پیش روی كشورهای صادركننده نفت به ویژه در منطقه خاورمیانه تلقی می شود .


كلمات كلیدی:

گات، سازمان تجارت جهانی، اوپك، خاورمیانه، نفت.


[ لینک دایمی به این صفحه: ]

ماهیت و اهداف تروریسم در پاکستان

چکیده

تروریسم یکی از مقوله‌های مهم و پیچیده در حوزه امنیت ملی و بین‌المللی در جهان امروز می‌باشد. این پدیده به علت پیوند با تکنولوژی‌های نوین، به یک معضل راهبردی تبدیل شده و توانسته گروه‌های کوچک، اما با ساختاری پیچیده را به بازیگران مهم عرصه بین‌المللی تبدیل نماید. به طوری که در سال‌های اخیر، با گسترش پدیده تروریسم، جامعه بشری مورد تهدید قرار گرفته است. یکی از مناطق جهان که همواره هدف حملات تروریستی قرار گرفته؛ منطقه آسیای جنوبی است و کشور پاکستان نیز که در این منطقه واقع شده است، هم خود قربانی تروریسم بوده و هم در گسترش این پدیده در جهان نقش عمده‌ای ایفا کرده است. با این وجود، این کشور یکی از متحدین اصلی ایالات متحده امریکا، در جنگ علیه ترور بوده است. زمینه‌ها و علل شکل‌گیری و گسترش تروریسم در پاکستان، بسیار پیچیده و مبهم می‌باشد؛ به طوری که با وجود اجماع جامعه جهانی برای یاری رساندن به این کشور در مبارزه با تروریسم، تاکنون موفقیت زیادی در این زمینه حاصل نشده و تنها به پیچیدگی موضوع افزوده شده است. در این مقاله ماهیت، علل و اهداف تروریسم در پاکستان و جایگاه این کشور در جنگ علیه ترور جهانی، با توجه به اتحاد آن با ایالات متحده امریکا مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها: تروریسم، پاکستان، آسیای جنوبی، امریکا، افراط گرایی مذهبی.


http://www.isrjournals.ir/fa/special-articles/1251-special-article-farsi217.html

انتخابات و همبستگی ملی

http://www1.jamejamonline.ir/Media/pdfs/1390/11/20/100803765443.pdf

تعامل ایران با جهان در پرونده هسته ای؛ با تأکید بر آرای برایان فی

http://iranoworld.ir/2nd/Papers/D11-Tohidfam-Heidari.pdf


.: Weblog Themes By VatanSkin :.

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic